Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Oppdatert 03.01.2020

Denne personvernerklæringen forteller hvordan West Marina AS samler inn, bruker og behandler personopplysninger til besøkende på westmarina.no og kundene til West Marina AS. Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Om West Marina AS

Kenneth Kvaleberg er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av West Marina AS.

Personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.
Tilgang til Personopplysninger er begrenset til West Marina AS sine ansatte.
Vi avslører ikke opplysninger om våres kunder til andre parter.

West Marina AS sin behandling av personopplysninger

Når du kontakter oss behandler vi opplysninger for å kunne besvare spørsmål og ha dialog vedr. pågående prosjekter næringsdrivende imellom. Vi lagrer opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre oppdrag og besvare dine henvendelser.

West Marina AS er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å: lagre dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for. West Marina AS er også forpliktet til å gi innsyn i dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger).

Når samler West Marina AS inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene: Du har bestilt våre tjenester. Du abonnerer på vårt nyhetsbrev. Du har søkt jobb hos oss. Der er vår samarbeidspartner eller underleverandør.

Arkiv og database

West Marina AS registrerer navn, telefon nr, mailadresse og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelser i vårt arkiv- og saksbehandlingssystem.

Opplysninger som ligger i West Marina AS sin database brukes utelukkende som grunnlag for å utføre bestilte oppdrag og besvare henvendelser.

Informasjonssikkerhet og databehandling

West Marina AS bruker datamaskin til elektronisk lagring av dokumenter.
Opplysninger som samles inn lagres på lokal datamaskin med sikkerhetskopi i nettskyen.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

West Marina AS samler ikke inn eller lagrer sensitive opplysninger i sin virksomhet.

E-post og telefon

Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

West Marina AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres, bortsett fra at telefonsamtalen blir liggende i medarbeiderens liste på telefonen.

West Marina AS sine ansatte benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Nyhetsbrev

West Marina AS sender jevnlig ut et nyhetsbrev. Når du melder deg på vårt nyhetsbrev ber vi om din e-postadresse og for- og etternavn. Din e-postadresse vil bli brukt til utsending av nyhetsbrev.

Når vi sender ut nyhetsbrev har du mulighet til å stoppe mottaket av fremtidige utsendelser ved å velge «unsubscribe» nederst i e-posten. Dersom du melder deg av abonnement for nyhetsbrevet vil informasjonen om deg bli deaktivert. Du vil da ikke lenger motta nyhetsbrevet vårt.

MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Google Analytics

Vi samler inn uidentifiserte opplysninger om besøkende på westmarina.no.
West Marina AS tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker West Marina AS sin webside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Sosiale medier

West Marina AS benytter Facebook og Instagram for å gi informasjon om våre aktiviteter.
Dersom du følger oss på disse sosiale medier, vil den relevante plattformen være ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Dine rettigheter:

Du har rett til bl.a. å kreve innsyn, kreve retting, og kreve sletting av dine personopplysninger med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven.

Kontakt oss på post@westmarina.no hvis noe er uklart for deg.

Kontaktinformasjon

WEST MARINA AS
Ileveien 18
4310 Hommersåk

ORGNR: 923 220 119


WEST MARINA AS
Ileveien 18
4310 Hommersåk